Image 1(3).jpg

Endurvinnsla veiðarfæra

Við sjáum um að úrelt veiðarfæri séu hreinsuð, flokkuð og send til endurvinnslu

Endurvinnsla veiðarfæra

Forveri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Landssamband íslenskra útvegsmanna, gerði samning við Úrvinnslusjóð í ágúst 2005 um úrvinnslu á veiðarfæraúrgangi úr gerviefnum. Veiðarfæri úr gerviefnum voru því undanþegin svokölluðu úrvinnslugjaldi, sem átti að leggja á 1. september 2005. Samningurinn tók gildi 1. janúar 2006. Með samningnum skuldbundu samtökin sig til að reka eða semja við þriðja aðila um rekstur á viðurkenndri móttökustöð fyrir endurnýtanlegan veiðarfæraúrgang úr gerviefnum og koma honum til endanlegrar úrvinnslu.

Markmið samningsins er að sjávarútvegur beri ábyrgð á úrvinnslu veiðarfæra úr gerviefnum, leitist við að lágmarka áhrif á umhverfið og halda í lágmarki þeim kostnaði sem fylgir förgun á veiðarfæraúrgangi.

Veiðarfæraúrgangur frá Íslandi er nú fluttur til endurvinnslu í Litháen og Danmörku. Góður árangur hefur náðst með því fyrirkomulagi og framleiðslan fer að stærstum hluta í raf- og bílaiðnað í Þýskalandi, meðal annars til framleiðslu á plastíhlutum í bifreiðar.

Að uppfylltum móttökuskilmálum sem finna má hér fyrir neðan, geta allir íslenskir lögaðilar skilað veiðarfæraúrgangi úr gerviefnum, sem fellur til hjá íslenskum útgerðum, til móttökustöðvarinnar.

Framkvæmd á endurvinnslu veiðarfæra er í endurskoðun og verða upplýsingar, með nánari útlistun á nýju fyrirkomulagi, uppfærðar innan skamms

Móttökustöðvar fyrir veiðarfæraúrgang til endurvinnslu

Hér eru nýjustu upplýsingar um móttökustöðvar fyrir úrelt veiðarfæri til endurvinnslu. Ekki er hægt að tryggja að aðrir geti komið veiðarfæraúrgangi til endurvinnslu.

grun.JPG
Skinney.jpg
Þorbjörn2014.jpg
Egersund-Island-blue-300x95.png
hampidjan-logo.jpg
cropped-Isfell_logo_clean.png
 • Hampiðjan tekur við veiðarfæraúrgangi á starfstöðvum sínum um allt land. Mikilvægt er að hafa samband við tengiliði Hampiðjunar:
  • Reykjavík: Árni Skúlason, Sími 530 3300, Farsími 664 3390, Skarfagarðar 4
  • Ísafjörður: Snorri Sigurhjartarson, Sími 470 0830, Farsími 856 0832, Grænagarði
  • Akureyri: Hermann Guðmundsson, Sími 470 820, Farsími 856 0822, Norðurtanga 1
  • Neskaupstaður: Jón Einar Marteinsson, Sími 470 0802, Farsími 856 0802, Naustahvammi 49
  • Vestmannaeyjar: Ingi Freyr Ágústsson, Sími 481 3050, Farsími 664 3340, Kleifum 6
 • Ísfell tekur á móti veiðarfærum frá sínum viðskiptavinum og tryggir að endurvinnanlegt efni sé sent til endurvinnslu. Mikilvægt er að hafa samband við Ísfell, frekari upplýsingar má nálgast hjá isfell@isfell.is eða síma +354 5200500.
  • Akureyri, Oddeyrartangi
  • Hafnarfjörður, Óseyrarbraut 28
  • Húsavík, Suðurgarði 2
  • Ólafsfjörður, Pálsbergsgötu 1
  • Sauðárkrókur, Lágeyri 1
  • Vestmannaeyjar, Kleifarbryggja 4-6
  • Þorlákshöfn, Óseyrarbraut 28
 • Egersund Ísland tekur við veiðarfæraúrgangi á starfstöð sinni á Eskifirði. Mikilvægt er að hafa samband við tengilið Egersund Ísland, Hrafn Bjarnason í síma: 867 3662
 • Veiðarfæragerð Skinneyar-Þinganess tekur við veiðarfæraúrgangi á starfstöð sinni, Ófeigtanga 17, 780 Hornafirði. Tengiliður er Friðrik Þór Ingvaldsson, sími: 869 0422
 • Netaverkstæði G.Run tekur við veiðarfæraúrgangi á starfstöð sinni Sólvöllum 17, 350 Grundarfirði. Tengiliður Ingi Þór Guðmundsson netagerðarmaður, sími: 860 7365
 • Veiðarfæraþjónustan ehf Grindavík tekur við veiðarfæraúrgangi á starfstöð sinni Ægisgötu 3, 240 Grindavík. Tengiliður er Hörður Jónsson, sími 426-7717 eða 894-1891 eða veidarfaeri@simnet.is

Móttökuskilmálar

Skilmálar vegna móttöku á endurvinnanlegum veiðarfæraúrgangi úr gerviefnum samkvæmt samningi Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og Skipaþjónustu Íslands ehf. um rekstur móttökustöðvar fyrir endurvinnanlegan veiðarfæraúrgang:

 • Með veiðarfærum úr gerviefnum er átt við þau veiðarfæri sem tilgreind eru í viðauka XVII við lög nr. 162/20002 með síðari breytingum.
  • Veiðarfæraúrgangurinn skal vera þurr (rakainnihald að hámarki 6%) og flokkaður eftir veiðarfærategund.
  • Veiðarfæraúrgangurinn skal vera laus við alla aðskotahluti, aðskotaefni og óhreinindi, s.s. sand, olíu, fisk og sjávargróður.
  • Veiðarfæraúrgangurinn skal vera laus við alla aukahluti s.s. flot, blý, gúmmí, keðjur og víra.
 • Móttökuaðili tekur á móti endurvinnanlegum veiðarfæraúrgangi frá skilaaðila á virkum dögum kl. 8:00-17:00.
 • Panta skal móttöku með a.m.k. 24 klst. fyrirvara ef skila á meira magni en sem nemur einu tonni, en annars með a.m.k. 4 klst. fyrirvara. Við pöntun skal tilgreina áætlað magn og um hvers konar veiðarfæraúrgang er að ræða.
 • Við móttöku skulu móttökuaðili og skilaaðili eða fulltrúi hans fylla út móttökuskýrslu, þar sem koma fram upplýsingar um magn, uppruna og gerð veiðarfæraúrgangsins. Báðir aðilar skulu undirrita skýrsluna til staðfestingar og fær skilaaðili afrit af henni.
 • Leiki vafi á því að veiðarfæraúrgangurinn uppfylli skilyrði 1. tl. getur móttökuaðili hafnað móttöku eða krafið skilaaðila um greiðslu til að standa straum af kostnaði við nauðsynlega meðhöndlun til að gera úrganginn endurnýtanlegan.
 • Að uppfylltum skilyrðum 1.-5. tl. hér að ofan geta erlendir aðilar eða umboðsmenn þeirra skilað veiðarfæraúrgangi úr gerviefnum frá erlendum skipum til móttökustöðvarinnar gegn greiðslu beint til verksala.